Jordy’s doelen

Vraag aan een talentvolle jeugdige speler “wat wil je bereiken?” en het antwoord zal steevast zijn “ik wil op Wimbeldon staan”. Dit geldt ook voor Jordy.
Natuurlijk is dit een prima ambitie, maar de weg daar naar toe moet wel realistisch zijn. Telkens moet je grenzen proberen te verleggen en kijken of de gestelde doelen wel realistisch zijn. Vanuit dit perspectief hebben wij samen met Jordy voor de komende 3 jaar de volgende doelen vastgesteld om naar toe te groeien. Het einddoel na 3 jaar is: Tot de top 10 van Nederland te behoren.

Dit willen wij bereiken door:
– 2013 top 30
– 2014 top 10
– 2015 handhaven top 10
– Vanaf 2014 deelname aan internationale toernooien.

Vanuit deze doelstelling willen wij gaan werken. Dit houdt in een trainingsprogramma opzetten waarbij periodiek gewerkt wordt aan specifieke punten om het spel te verbeteren.
Hiernaast veel ervaring opdoen door het spelen van zoveel mogelijk toernooien. Uitgangspunt is om hier zo hoog mogelijk te kunnen spelen.
Naast het fysieke aspect zal er ook aandacht moeten zijn voor het mentale aspect.

Deze doelstellingen zijn alleen te behalen als de trainingsintensiteit en begeleiding opgevoerd wordt.