Stichting Jordy Visser

Stichting Jordy Visser is opgezet vanuit het oogpunt Tennisser Jordy Visser de juiste en professionele ondersteuning te kunnen bieden die hij nodig heeft op de weg naar de (nu nog) Nederlandse Top. De stichting probeert daarnaast te streven om, voor zowel medetennissers als de maatschappij in zijn algemeenheid, een voorbeeld te kunnen zijn in het kunnen behalen van persoonlijke doelstellingen en ambities.

Een van de vormen van ondersteuning die aan Jordy geboden wordt is het werven en onderhouden van sponsoren. Door middel van deze ondersteuning kan Jordy zich ieder jaar, in alle rust, voor bereiden op de prestaties die geleverd moeten worden. Daarnaast geeft de stichting eenmaal per jaar een supporters – en sponsorenbijeenkomst en worden er clinics gegeven. Op deze manier probeert Jordy zijn kennis over te dragen en wordt de sponsor en supporter op de hoogte gesteld van de activiteiten waar de stichting mee bezig is.

Missie
Als tennisser de komende jaren verder ontwikkelen op zowel Single als Dubbel, met als doel deelname aan grote (inter)nationale tennisevenementen.
Daarnaast het streven om voor zowel medetennissers als de maatschappij in zijn algemeenheid een voorbeeld te kunnen zijn in het verwezenlijken van je persoonlijke doelstellingen en ambities.

Visie
Door professioneel en toegewijd aan je doelen en ambities te blijven werken, is het mogelijk om als tennisser en mens te groeien tot een hoog niveau.