Waarom sponsoring?

Zoals uit de ontwikkeling van Jordy blijkt is hij vanaf het begin van zijn tenniscarrière al diverse malen zeer succesvol geweest. Dit heeft hij bereikt door continue te trainen en op een zo hoog mogelijk niveau wedstrijden te  spelen.
Na de afgelopen jaren de jeugdranglijsttoernooien te hebben gespeeld is hij nu aangeland in het seniorencircuit.
Ook hierin wil hij opklimmen tot een top 10 notering. Dit kan alleen als zijn trainingsintensiteit en begeleiding kan worden geïntensiveerd.

Aangezien tennis een individuele sport is en er geen clubs zijn zoals in het voetbal die talenten scouten en opleiden op hun eigen kosten, dienen alle kosten die gepaard gaan met de tenniscarrière zelf opgebracht te worden.
Om deze kosten te dekken is er behoefte aan sponsoring, zowel financieel als in natura of een combinatie hiervan.
Op aangeven van Topsport Gelderland is contact gezocht met Boon accountants en belastingadviseurs uit Apeldoorn om na te gaan op welke wijze dit vorm te geven. De uitkomst van deze gesprekken is dat de stichting Jordy Visser in 2012 is opgericht met als doel Jordy de mogelijkheden te bieden om hem maximaal te ondersteunen bij het beoefenen van zijn sport op een zo hoog mogelijk niveau.

Voor u als mogelijke sponsor zouden de volgende items een reden kunnen zijn om Jordy te sponsoren:
–          affiniteit met tennis
–          naamsbekendheid
–          maatschappelijke betrokkenheid
–          identificatie met Jordy als sporter
–          goodwill kweken
–          regionale betrokkenheid